HVB Lépéselőny

Vagyonát a következő eszközökbe fekteti:Elsősorban hazai eszközökbe fektető kollektív befektetési értékpapírok (minimum 80%) és likvid eszközök (maximum 20%).

Portfóliójának lehetséges elemei:

Kollektív befektetési értékpapírok:

A) döntően pénzpiaci eszközökbe (365 napon belüli hátralévő futamidejű állampapírokba és vállalati kötvényekbe, bankbetétekbe és egyéb pénzpiaci eszközökbe) befektető nyílt-, és zártvégű értékpapír befektetési alapok által kibocsátott Befektetési jegyek.

B) döntően hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba befektető nyílt-, és zártvégű értékpapír befektetési alapok által kibocsátott Befektetési jegyek.

Likvid eszközök:

A) hazai állampapírok (diszkont kincstárjegyek, közép és hosszú lejáratú, fix, illetve változó kamatozású államkötvények);

B) jegybank által kibocsátott, illetve jegybanki garanciával rendelkező hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok;

C) állampapírokra, illetve jegybank által kibocsátott értékpapírokra alapozott - felmondhatóságában nem korlátozott - visszavásárlási megállapodások, fordított visszavásárlási megállapodások;

D) lekötött betétek, látraszóló betétek.

Befektetési célja:Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetők részére a pénzpiaci befektetésekkel versenyképes hozamot biztosítson. A legalább 80%-ban befektetési alapok befektetési jegyeiből álló portfólió kialakításakor elsődleges szempont, hogy az Alap összesített tőkekockázata legfeljebb mérsékelt legyen.
Referencia indexe:100% RMAX - Rövid lejáratú Magyar Állampapír Index
Kockázati besorolása:Mérsékelt kockázatú
Kockázati tényezők:Az Alap portfóliójában található befektetési jegyek több különböző piacot céloznak meg, ezért a Befektetők számára a befektetési döntésük meghozatala előtt elengedhetetlen a szóba jöhető kockázati tényezők áttanulmányozása. Az oldal alján, illetve a dokmentumtárban letölthető hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 18. oldalán kérjük tanulmányozza át a HVB Lépéselőny kockázatára vonatkozó részeket.
Javasolt minimális befektetési időtáv:1 év
Indulása:2005.05.06.
Vagyona - 2014-05-30:143 018 883 Ft
ISIN kódja:HU0000703665
Letétkezelője:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgálója:KPMG Hungária Kft.


Friss hozamadatok - 2014-05-30
3 hónap alatt*6 hónap alatt*12 hónap alatt*2 év alatt**
2,34 %3,17 %4,63 %5,72 %

*Nominális hozamadatok, **Évesített hozamadatok