Pioneer Magyar Kötvény Alap

Vagyonát a következő eszközökbe fekteti:Közepes és hosszabb futamidejű magyar állampapírok, vállalati kötvények és jelzáloglevelek
Portfóliójának lehetséges elemei:
  1. Állampapírok;
  2. egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok;
  3. kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök (tőzsdén jegyzett futures, opciók, illetve forward megállapodások);
  4. pénzpiaci eszközök (betétek és repo, illetve inverz repo megállapodások);
  5. más alapok befektetési jegyei
Befektetési célja:Mérsékelt kockázat felvállalása mellett az állampapírokéval versenyképes hozam elérése.
Referencia indexe:100% MAX -Magyar Államkötvény Index
Kockázati besorolása:Mérsékelt kockázatú
Kockázati tényezők:Az árfolyam ingadozásának fő forrását a piaci kamatok változása jelenti (kamatkockázat). A piaci hozamok változása szoros kapcsolatban áll a hazai makrogazdasági helyzetről, monetáris politikáról és egyéb körülményekről kialakított befektetői megítéléssel. A portfolióban található értékpapírok esetében a vissza nem fizetés kockázata minimálisnak tekinthető.
Javasolt minimális befektetési időtáv:2 év
Indulása:1997.01.24.
Vagyona - 2017-08-18:5 809 580 643 Ft
ISIN kódja:HU0000701834
Letétkezeloje:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgálója:KPMG Hungária Kft.Friss hozamadatok - 2017-08-18
6 hónap alatt*12 hónap alatt*2 év alatt**3 év alatt**
2,28 %1,62 %3,73 %4,06 %

*Nominális hozamadatok, **Évesített hozamadatok